Ngày 20/11/2020, đấu giá cụm 27 tài sản tại huyện Bình Chánh, TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank ủy quyền như sau:
Ngày 20/11/2020, đấu giá cụm 27 tài sản tại huyện Bình Chánh, TPHCM ảnh 1

Chuyên đề