Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 823,2 m2 đất tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hoà Bình ủy quyền như sau:

Tên tài sản: Khu đất trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cũ - Thông số chủ yếu của tài sản: Quyền sử dụng: 823,2 m2 đất; Tài sản gắn liền với đất: 02 ngôi nhà; Tổng diện tích sàn xây dựng 1.108,6 m2; Thuộc đất ở đô thị, đường phố loại 1. Địa điểm tài sản: Tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hoà Bình

Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 823,2 m2 đất tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 823,2 m2 đất tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 823,2 m2 đất tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 823,2 m2 đất tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư