Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 265,4 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng: 265,4 m2 đất; Tài sản gắn liền với đất: 03 ngôi nhà; Tổng diện tích sàn xây dựng: 148,3 m2, thuộc đất ở đô thị, đường phố loại 6, vị trí 1

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 265,4 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 265,4 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 265,4 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3

Chuyên đề