Ngày 1/9/2021, đấu giá 2.572.500 cổ phần Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Parcific

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2021 do bà Vũ Thị Huyền Nga ủy quyền như sau:
Ngày 1/9/2021, đấu giá 2.572.500 cổ phần Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Parcific ảnh 1

Chuyên đề