Ngày 18/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2021 do Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ngày 18/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TPHCM ảnh 1

Chuyên đề