Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản 01: Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 914720 do UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 01/02/2013 có diện tích theo GCN: 1545,4m2 thuộc thửa đất số: 05; tờ bản đồ số 25; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm (CLN); thời hạn sử dụng: 01/2063; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ thửa đất: Thôn Nao Quang xã Lộc Phú huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 914719 do UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 01/02/2013 có diện tích theo GCN: 13968m2 thuộc thửa đất số: 01; tờ bản đồ số 54; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm (CLN); thời hạn sử dụng: 01/2063; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ thửa đất: Thôn Nao Quang xã Lộc Phú huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng. Diện tích thực tế theo biên bản kê biên, Theo đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 05/11/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng có Tổng diện tích: 15082,5m2 thuộc thửa đất số: 50; tờ bản đồ 37 (mới); (diện tích thực tế của hai thửa đất ít hơn so với GCNQSD đất là 430,9m2). Tài sản trên đất gồm: 1550 cây cà phê vối thực sinh (cà phê Robusta) năm thứ 4 trở đi.

xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

3,162,560,999

316,000,000

2

Tài sản 02: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: V 281428 do UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 17/2/2002 có diện tích theo GCN: 4964m2 thuộc thửa đất số: 09; tờ bản đồ số 24; Mục đích sử dụng: (LN); thời hạn sử dụng: 10/2043; địa chỉ thửa đất: xã Lộc Phú huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng. Diện tích thực tế theo biên bản kê biên, Theo đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 05/11/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng có diện tích: 5014,8m2 thuộc thửa đất số: 72;86; tờ bản đồ 37 (mới). (diện tích thực tế của thửa đất tăng so với GCNQSD đất là 50,8m2). Tài sản trên đất gồm: 500 cây cà phê vối thực sinh (cà phê Robusta) năm thứ 4 trở đi.

xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

1,049,650,165

104,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 14/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:30 16/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 12/01/2023 - 17:30 14/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 14/02/2023 tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng; Số điện thoại: 02633.820.282 – 0972 729 100).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 17/12/2023

Địa điểm: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Số 10 Nguyễn Tất Thành, TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề