Ngày 17/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông

Địa chỉ: O.65 (Tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 0976774135

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản

Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 14/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 16/02/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 18/01/2022 - 16:30 14/02/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông - O.65 (lầu trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông đề nghị khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ trước qua số điện thoại 0976.774.135 để được hướng dẫn cụ thể việc tham khảo hồ sơ, thông báo đấu giá và quy chế cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 17/02/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông - Địa chỉ: 0.65 (tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề