Ngày 17/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2022 do Ngân hàng TMCP Phương Đông ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông

Địa chỉ: Số 41 - 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/02/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 19/01/2022 - 17:00 14/02/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính. Đồng thời, khách hàng truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ trên miền: http://daugiaviet.vn (http://daugiaso5.vn)) để đăng ký tham gia đấu giá. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 17/02/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh hoặc Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiaviet.vn (http://daugiaso5.vn)). Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam sẽ thông báo hình thức tiến hành cuộc đấu giá đến khách hàng khi hết thời hạn đăng ký

Chuyên đề