Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu chuyển bán theo quyết định của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vào ngày 17/12/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Hàng hóa các loại tịch thu tại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành đã được phê duyệt chuyển bán đấu giá. (có danh mục chi tiết tài sản kèm theo);

2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tổng giá khởi điểm: 318.360.000 đồng (Ba trăm mười tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Bước giá: 2% giá trị tài sản theo giá khởi điểm.

(Giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá của từng lô tài sản quy định cụ thể tại Phụ lục - Danh mục chi tiết kèm theo Thông báo mời đấu giá).

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

4. Tham khảo và mua hồ sơ, xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và tiền đặt trước, tổ chức đấu giá:

- Tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/12/2020 đến 17h00 ngày 15/12/2020 (theo giờ hành chính) tại địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia.

- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 12h00 ngày 14/12/2020 (giờ hành chính);

- Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: 02 ngày: 14/12 và 15/12/2020 tại Kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội);

- Nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 14/12 đến 17h00 ngày 15/12/2020 (giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước:

+ Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông tin như sau: Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia; Số tài khoản: 2121.0002.353333 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ; Nội dung: “Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là QĐ số ... Đợt...”

+ Đối với khoản tiền đặt trước dưới 5 triệu đồng người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 17/12/2020 (Thứ Năm) tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

5. Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.37.622.619

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo mời đấu giá số ...../2020/ TB ngày 01/12/2020)

Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 10

Chuyên đề