Ngày 16/3/2021, đấu giá lô gỗ cây sưa tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 1 thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2021 do Bảo tàng dân tộc học Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 16/3/2021, đấu giá lô gỗ cây sưa tại Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề