Ngày 16/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng dịch vụ căn tin tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2021 do Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản theo đề nghị Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Đường 19/8, ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang,

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

a) Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng dịch vụ căn tin

- Diện tích đất cho thuê: 160m² (Trong đó, có công trình xây dựng nhà thép tiền chế diện tích 160m²).

- Địa điểm cho thuê: Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang.

- Thời gian cho thuê: 12 tháng.

- Thời gian hoạt động căn tin: 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

- Phạm vi được kinh doanh: Hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống và các dịch vụ tiện ích cho người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế…

b) Giá khởi điểm: 13.120.000 đồng/tháng. Tổng giá khởi điểm 12 tháng là 157.440.000đ (Một trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).

2. Thời gian, địa điểm niêm yết:

- Thời gian: Từ ngày 24/02/2021 đến hết ngày 15/3/2021.

- Địa điểm:

+ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang (Đường 19/8 ấp 4, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Nơi tổ chức cuộc đấu giá (Hội trường Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang).

+ UBND xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 02/3/2021 và ngày 03/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang (Đường 19/8 ấp 4, xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 24/02/2021 đến 17h00 ngày 11/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 31.000.000 đồng/hồ sơ

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp từ ngày 11/3/2021 đến 16h30 ngày 15/3/2021 (trong giờ hành chính).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/01/2021 đến 17h00 ngày 22/01/2021 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm phát hành).

+ Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy), kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm phát hành).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động (bản sao có chứng thực), Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản photocopy), kèm theo bản gốc để đối chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền:

+ Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy), kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Văn bản ủy quyền (có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức: Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhập giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định cụ thể:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…

d) Điều kiện ràng buộc đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá: Thực hiện theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, Quy chế cuộc đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16/3/2021.

- Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang (Đường 19/8 ấp 4, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

Chuyên đề