Ngày 16/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/2/2023 do Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng

Địa chỉ: 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02862946889

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, thửa đất số: 792, tờ bản đồ số: 1, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CO 418775, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 14416 do UBND Quận 12, TPHCM cấp ngày 16/09/2019, cập nhật thay đổi ngày 02/07/2021, đứng tên Nguyễn Hoàn Tuấn Vũ.Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

4,288,120,000

428,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 15/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/01/2023 - 17:00 13/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không được thuộc trường hợp pháp luật quy định không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2016 về việc đấu giá tài sản. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 16/02/2023

Địa điểm: Số 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Chuyên đề