Ngày 16/10/2020, đấu giá lô hàng trang thiết bị tại tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Công an tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản lô hàng trang thiết bị bao gồm: Máy tính case, laptop, máy in văn phòng, thiết bị, máy hỗ trợ công an giao thông, thiết bị nhà bếp, vật tư thu hồi (Bán gộp cả lô, không bán riêng lẻ, có bảng kê kèm theo).

- Tổng giá khởi điểm của tài sản: 46.620.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

- Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp, tháo dỡ và các chi phí phát sinh khác.

Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí này (nếu có).

- Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn)

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng cho một hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ 8h00 đến 16h00 ngày 30/09/2020 đến ngày 13/10/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi bảo quản tài sản của công an tỉnh Quảng Ninh (cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

- Thời gian xem tài sản: Từ 8h00 đến 16h00 ngày 08/10/2020, 09/10/2020.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày từ 13/10/2020; 14/10/2020; 15/10/2020.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 09giờ00 phút ngày 16/10/2020.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3816.731.

* Cách thức tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản .

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân/CCCD (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh hoặc nộp bằng tiền mặt tại công ty.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

(Ghi chú: Người mua hồ sơ tham gia đấu giá được nhận 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, phong bì đựng phiếu trả giá, quy chế cuộc đấu giá, đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá)

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo thông báo đấu giá số 07/2020/TB-CAT ngày 30/09/2020)

Chuyên đề