Ngày 1/6, Quốc hội thảo luận về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 10 (1/6), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% và giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...
Quốc hội thảo luận về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%
Quốc hội thảo luận về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Theo chương trình Kỳ họp, ngày 1/6, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Theo đó, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Cuối phiên họp buổi sáng, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022.

Việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Cuối phiên họp buổi chiều, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 31/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Chuyên đề