Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền khai thác Bến cá tạm tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do UBND thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

Quyền khai thác Bến cá tạm tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích 3.576,8 m2; Trong đó: Bến cập tàu kích thước dài 68 m, rộng 37,6 m (2.556,8 m2); Sân đỗ xe sử dụng tạm dài 68 m, rộng 15 m (1.020 m2). Giá khởi điểm: 6.026.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn). Tiền đặt trước: 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn). Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng cho một hồ sơ).

UBND thành phố Hạ Long

Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền khai thác Bến cá tạm tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền khai thác Bến cá tạm tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền khai thác Bến cá tạm tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền khai thác Bến cá tạm tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 4

Chuyên đề