Ngày 14/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2021 do UBND huyện Thanh Hà ủy quyền như sau:

1- Tên, địa chỉ của người có tài sản; nơi có tài sản đấu giá

1.1- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Hà (Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

1.2 - Nơi có có tài sản đấu giá: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà (Địa chỉ trụ sở: Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê (Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0915.114.581).

3- Vị trí lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước

Ngày 14/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ảnh 1

- Giá khởi điểm trên không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ cần nộp, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

4.1- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người có đủ năng lực hành vi dân sự; thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Thanh Lang và trụ sở phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Hà theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Giấy tờ cần nộp: 01 bản sao CMND/CCCD và sổ hộ khẩu (mang bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền thì nộp thêm 01 giấy ủy quyền.

4.4- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016. Đăng ký tham gia đấu giá lô đất nào thì trả giá cho lô đất đó.

4.5- Phương thức đấu giá: Trả giá lên từ giá khởi điểm của lô đất nhưng không theo bước giá.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 22/12/2020 đến 16 giờ ngày 11/01/2021 tại trụ sở UBND xã Thanh Lang và trụ sở phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Hà.

5.2- Tổ chức xem khu đất: Khách hàng có thể tự đến xem khu đất hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Thanh Lang vào lúc 08 giờ ngày 05/01 và ngày 06/01/2021 để đi xem khu đất.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/01 đến hết ngày 12/01/2021. Hình thức nộp: Nộp tiền vào tài khoản số 2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Tên tài khoản là Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê (khoản tiền đặt trước không tính lãi, phí nộp tiền do khách hàng chịu);

- Khoản tiền đặt trước phải báo có trên tài khoản của Công ty trong thời gian nộp tiền đặt trước thì được xác định là hợp lệ (chậm nhất là trong ngày 12/01/2021);

5.4- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ ngày 14/01/2021 tại hội trường UBND xã Thanh Lang;

- Khách hàng có mặt để làm thủ tục vào phòng đấu giá: Từ 13 giờ 30 phút ngày 14/01/2021;

Kính mời khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Thanh Lang, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Hà và Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê theo địa chỉ trên.

Chuyên đề