Ngày 14/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ủy quyền như sau:

01 lô gồm 03 xe ô tô đã qua sử dụng bán thanh lý

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 14/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 14/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 14/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 4

Chuyên đề