Ngày 13/5: 2/437 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 437 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 13/5/2020. 
Ngày 13/5: 2/437 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 13/5: 2/437 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 435 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật các thiết bị định tuyến lõi tại các trung tâm vùng của Petrolimex năm 2020 (Số thông báo: 20200523873 - 00, thời điểm đăng tải: 13/05/2020 08:52), dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ 52 ngày 13/05/2020 đến thời điểm đóng thầu 11 giờ 00 ngày 19/05/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu San lấp mặt bằng giai đoạn 1 bước 2 - Kho cảng xăng dầu đầu mối Hậu Giang (Số thông báo: 20200525608 - 00, thời điểm đăng tải: 13/05/2020 15:40) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề