Ngày 13/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/3/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn (Số 12/10 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và Giá khởi điểm:

a. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 119, đường Minh Khai, khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CI 697861, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS-04056 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 25/8/2017 cho hộ Ông Lê Quang Vinh và Bà Nguyễn Hoài Phương. Cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 445, tờ bản đồ số 30, diện tích kê biên 150,4 m2, có các vị trí tiếp giáp như sau: Phía Đông Nam giáp đường Bà Triệu, Phía Tây Nam giáp đường Minh Khai, Phía Đông Bắc và Tây Bắc tiếp giáp nhà dân. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tài sản gắn liền với đất là 01 ngôi nhà 03 tầng, nhà cấp III, loại I (nhà chưa có Giấy phép xây dựng), diện tích sàn xây dựng 301,65 m2. Đặc điểm: Cột dầm, sàn bê tông cốt thép, tường xây gạch chỉ, nền lát đá hoa, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ, chiều cao trung bình 4,0m. Hiện trạng: Ngoại quan tổng thể bình thường, các kết cấu chính ổn định, sử dụng bình thường.

Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản đã có Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn.

(Kèm theo Sơ họa thửa đất)

b. Giá khởi điểm: 12.590.621.000 đồng (Mười hai tỷ năm trăm chín mươi triệu sáu trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất. Người mua được tài sản trên có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí ... theo quy định của pháp luật và các chi phí khác (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 19/02/2021 đến ngày 10/3/2021 tại nơi có tài sản - Số 119, đường Minh Khai, khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 2.500.000.000 đồng/hồ sơ (Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng số số 8400201019623 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn hoặc số 111602127888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày (trong giờ hành chính) từ ngày 10/3/2021 đến ngày 12/3/2021.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Nộp phiếu trả giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 19/02/2021 đến ngày 10/3/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 10/3/2021 đến ngày 12/3/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, ghi phiếu và nộp phiếu trả giá

a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Người đăng ký tham gia đấu giá là đại diện hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá đến Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

+ Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc bản sao có chứng thực Hộ chiếu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật và Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng phát hành và có đóng dấu của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ những quy định tại Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng ban hành áp dụng đối với tài sản trên.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật (do khách hàng tự bảo mật), có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá của khách hàng được nộp trực tiếp (bỏ vào hòm phiếu đã được niêm phong) tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong thời gian quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong giờ hành chính trước ngày tổ chức buổi công bố giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 13/3/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Trước khi tổ chức buổi công bố giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án, thanh toán đủ số tiền nợ gốc và lãi cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Bên nhận thế chấp tài sản) và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

9. Hình thức đấu giá, bước giá, phương thức đấu giá và cách thức trả giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn). Áp dụng từ vòng đấu giá thứ hai trở đi (nếu có).

c. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

d. Cách thức trả giá: Quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ĐT: 0205 3 868 188, 0911 303 266) hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn (Số 12/10 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.

Chuyên đề