Ngày 1/3/2021, đấu giá vật tư chịu nhiệt Refractory tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/3/2021 do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 1/3/2021, đấu giá vật tư chịu nhiệt Refractory tại tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 1/3/2021, đấu giá vật tư chịu nhiệt Refractory tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư