Ngày 1/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/3/2021 do Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, địa chỉ: Thạch Nham Đông, Hòa Nhơn, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Thạch Nham Đông, Hòa Nhơn, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Ngày 1/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ảnh 1

+ Ghi chú:

- Giá không có thuế GTGT

- Nhà giữ xe: Giá bao gồm trọn gói diện tích thu phí và không thu phí giữ xe. Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm bảo quản và trông giữ xe đối với xe thu phí và không thu phí giữ xe. Đối với những xe không thu phí giữ xe sẽ có xác nhận của Trung tâm y tế huyện Hòa Vang

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 26/02/2021.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 26/02/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Theo danh sách tại mục 3

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Đến trước 16 giờ 00 ngày 26/02/2021;

Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

9. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 01/3/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 01/3/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

Chuyên đề