Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13.502m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2021 do VIB ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định

Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13.502m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13.502m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13.502m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13.502m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13.502m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13.502m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 6
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13.502m2 đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 7

Chuyên đề