Ngày 13/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/10/2021 do Đội quản lý thị trường số 4- Cục quản lý thị trường ủy quyền như sau:

Lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00001421/QĐ-XPVPHC ngày 28/5/2019 của Đội quản lý thị trường số 6- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định (nay là Đội quản lý thị trường số 4- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định) bao gồm 30 cuộn vải ren (kích thước 2x100), theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00001845/QĐ-XPVPHC ngày 29/7/2019 của Đội quản lý thị trường số 6- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định (nay là Đội quản lý thị trường số 4- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định), theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00002279/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2021 của Đội quản lý thị trường số 4- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định bao gồm : 30 cuộn vải ren (kích thước 2x100); 20 đôi giày thể thao Balenciaga, 43 đôi giày thể thao Human do nước ngoài sản xuất; 52 đôi giày thể thao do Trung Quốc sản xuất

Đội quản lý thị trường số 4- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định

Ngày 13/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 13/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 13/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 13/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư