Ngày 12/8/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

02 xe ô tô của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (bán riêng lẻ từng tài sản) Xe ô tô UAZ, Biển số đăng ký: 14D-1096, Số Máy: 80B*51002010, Số khung: AB06001079 Xe ô tô TOYOTA ZACE, Biển số đăng ký: 14C-1314, Số Máy: 7K*0370462*, Số khung: KF3*6901110*

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề