Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 05 (năm) ô đất ở đô thị tại khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Thọ tại thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 122,0m2 đến 229,0m2; Giá khởi điểm từ: 15.000.000 đồng/m2 đến 25.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước từ: 350.000.000 đồng/ô đến 800.000.000 đồng/ô.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ

Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 3

Chuyên đề