Ngày 11/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư Dự án Khu tổ hợp khách sạn - dịch vụ thương mại, sản vào ngày 11/7/2020 như sau:

I. Tài sản đấu giá:

1. Tên khu nhà đất: Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

a. Địa chỉ, vị trí khu nhà đất: Số 20 đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, thuộc thửa ký hiệu 64, tờ bản đồ địa chính số 30, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

b. Diện tích khu đất đấu giá: 2.042,2 m2.

c. Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Gồm 01 khu nhà làm việc 03 tầng, 02 nhà để xe, 01 nhà vệ sinh, 01 bể nước và 01 trạm biến áp với tổng diện tích xây dựng 925,9 m2, tổng diện tích sàn là 2.316,5 m2.

2. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

a. Chức năng sử dụng đất: Đất dịch vụ - du lịch;

b. Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

c. Tầng cao công trình: Từ 5-7 tầng; xây dựng 1 - 2 tầng hầm để đảm bảo diện tích bãi đỗ xe;

d. Chỉ giới đường đỏ: Đường Nguyễn Huệ: 26,0 m (6,0m + 14,0m + 6,0m);

đ. Chỉ giới xây dựng:

- Lùi ≥ 6m m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Huệ;

- Lùi ≥ 2m so với ranh giới tiếp giáp các khu đất lân cận;

(Riêng tầng hầm cho phép xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ, bố trí lối lên xuống tầng hầm lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ).

3. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Khu tổ hợp khách sạn - dịch vụ thương mại).

4. Mục tiêu kêu gọi đầu tư và đấu giá Khu nhà đất thực hiện Dự án đầu tư: Xây dựng Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn đạt chuẩn từ 4-5 sao và các dịch vụ bổ trợ theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hết hạn sử dụng đất thì Nhà đầu tư tự thanh lý tài sản trên đất và hoàn trả mặt bằng khu đất để bàn giao cho Nhà nước thông qua đơn vị được giao quản lý.

6. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: ≥ 150 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền mua tài sản trên đất và tiền thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư).

7. Thời gian hoàn thành và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định: Tổng thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ ngày bàn giao khu nhà đất trúng đấu giá (thời gian bàn giao khu nhà đất trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá).

II. Giá khởi điểm, hình thức nộp tiền vào NSNN, hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản:

1. Tổng giá khởi điểm: 98.973.690.000 đồng (Chín mươi tám tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng), trong đó:

a. Giá khởi điểm đấu giá bán tài sản trên đất: 2.990.290.000 đồng;

b. Giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 95.983.400.000 đồng.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất, tài sản trên đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác.

2. Hình thức nộp tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước: Nộp tiền mua tài sản, tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê 50 năm.

3. Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá để thực hiện đầu tư dự án Khu tổ hợp khách sạn – dịch vụ thương mại tại số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế; Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế; Thông báo số 117/TB-PTQĐ ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá để thực hiện đầu tư dự án Khu tổ hợp khách sạn – dịch vụ thương mại tại số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; bước giá; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem trong giờ hành chính vào ngày 06 và 07 tháng 7 năm 2020. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 03 tháng 7 năm 2020.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

4. Tiền đặt trước: 9.900.000.000 đồng (chín tỷ, chín trăm nghìn đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản của Trung tâm từ ngày 08/7/2020 đến ngày trước 17 giờ 00 ngày 10/7/2020 vào số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế. (Khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước, trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước và không có quyền khiếu nại về việc này).

5. Bước giá:

a. Bước giá tài sản trên đất: 150.000.000, đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

b. Bước giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 4.800.000.000, đồng (Bốn tỷ, tám trăm triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

6. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiê Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất cho thuê, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án đã được quy định, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư khác, đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013 và cam kết thực hiện Dự án đầu tư theo quy hoạch, theo thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án.

c. Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn); chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án và các quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư;

- Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá;

- Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định không quá 42 tháng kể từ ngày bàn giao đất.

- Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tối thiểu 150 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền mua tài sản và tiền thuê đất tư), trong đó:

+ Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là tối thiểu 30 tỷ đồng thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán đối với Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập (dưới 01 năm) thì vốn thuộc sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo;

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định (trong đó có Dự án đăng ký đấu giá này);

+ Có cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

- Có năng lực, kinh nghiệm đầu tư: Nhà đầu tư (bao gồm Nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương có cổ đông hoặc nhóm cổ đông, thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu có phần vốn góp chiếm tối thiểu 50% vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án) có hồ sơ chứng minh đã hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng tối thiểu 01 Dự án du lịch - dịch vụ hoặc Dự án bất động sản;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp Nhà đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai đối với các dự án tại địa phương của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

d. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Các hồ sơ đăng ký được thẩm định về điều kiện tham gia đấu giá.

IV Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 11/7/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Tổ chức kinh tế có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3898926, website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn./.

Chuyên đề