Ngày 11/3/2021, đấu giá 2.976.805 cổ phiếu Công ty CP Thép Việt Nhật

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2021 do Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:
Ngày 11/3/2021, đấu giá 2.976.805 cổ phiếu Công ty CP Thép Việt Nhật ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư