Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Trường THCS Hoàng Sa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng đất trống thuộc Trường THCS Hoàng Sa. Diện tích: 35 m2. Thời hạn thuê: 5 năm, mỗi năm cho thuê 9 tháng. Tỷ lệ tăng giá: 5% sau mỗi 2 năm. Từ năm thứ 2 trở đi đơn vị trúng đấu giá thanh toán tiền thuê tài sản hàng năm theo giá trúng đấu giá vào đầu mỗi năm học, dự kiến từ ngày 01 – 10/9 hằng năm.

Trường THCS Hoàng Sa

Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư