Ngày 1/11/2021, đấu giá cẩu trục tháp Comansa tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do ABBank ủy quyền như sau:
Ngày 1/11/2021, đấu giá cẩu trục tháp Comansa tại Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề