Ngày 11/11/2021, đấu giá các khoản nợ của cá nhân và doanh nghiệp tại Sacombank

(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá các khoản nợ của cá nhân và doanh nghiệpvào ngày 11/11/2021 như sau:
Ngày 11/11/2021, đấu giá các khoản nợ của cá nhân và doanh nghiệp tại Sacombank ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư