NCB: Năm 2015 lợi nhuận đạt 111 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã ck: NVB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015 với lợi nhuận đạt 111 tỷ đồng, tăng mạnh so với 2014, đặc biệt, nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,13%.
NCB: Năm 2015 lợi nhuận đạt 111 tỷ đồng

Cụ thể, tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 48.380 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động khách hàng và tăng trưởng tín dụng lần lượt đạt 34.377 tỷ đồng và 26.157 tỷ đồng. Lợi nhuận trước khi trích lập theo đề án tái cấu trúc là 111 tỷ đồng. Cho vay DN và các hộ tiểu thương hiện đang chiếm 60% dư nợ tín dụng của NCB, 20% dành cho khách hàng cá nhân và 20% còn lại là dành cho các đối tượng khác. 

Ông Đào Trọng Khanh, Tổng giám đốc NCB cho biết: “Với nền tảng hiện nay, NCB hoàn toàn có thể tăng trưởng lợi nhuận từ 50-70% trong 1-2 năm tới. NCB đang bước vào giai đoạn mới – đột phá, bứt phá để khác biệt, để xây dựng thế mạnh riêng trên thị trường tài chính ngân hàng”.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư