(BĐT) - Thanh tra Chính phủ vừa cho biết, năm 2020, Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 6.154 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 3.737 cuộc, phát hiện 6.124 đơn vị có vi phạm với số tiền 13.456 tỷ đồng, 6.025 ha đất, kiến nghị thu hồi 1.113 tỷ đồng và 607 ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 12.343 tỷ đồng, 5.417 ha đất.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Riêng lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, đã tiến hành 824 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 625 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 750 đơn vị có vi phạm với số tiền trên 353 tỷ đồng và 5.382 ha đất; kiến nghị thu hồi 240 tỷ đồng, 572 ha đất, kiến nghị xử lý khác 265 tỷ đồng, 4.723 ha đất (đã thu trên 92 tỷ đồng và 102 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 245 tập thể, 670 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 23 vụ, 25 đối tượng.

Các địa phương phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Đăk Nông, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quảng Nam, Bình Thuận, Hải Dương, Đồng Tháp…