(BĐT) - Ủy ban chứng khoán nhà nước thuộc Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), Công ty CP Chứng khoán VNDirect báo cáo, giải trình về phản ánh từ dư luận về việc huy động vốn, tiết kiệm tiền gửi và đã có văn bản yêu cầu MBS dừng thực hiện dịch vụ.
Một số công ty chứng khoán đã thực hiện huy động vốn qua kênh tiền gửi tiết kiệm. Ảnh: Internet

Một số công ty chứng khoán đã thực hiện huy động vốn qua kênh tiền gửi tiết kiệm. Ảnh: Internet

Bộ Tài chính cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ báo chí về tình trạng các công ty chứng khoán “biến tướng” huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước, dưới các hình thức hợp tác đầu tư, tiết kiệm tiền gửi,… Nhiều chuyên gia cho rằng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải thanh kiểm tra và yêu cầu các công ty chứng khoán chấm dứt ngay dịch vụ này để tránh rủi ro phát sinh.

Đối với các vấn đề về các dịch vụ huy động vốn, tiết kiệm tiền gửi theo phản ánh của một số báo chí, Bộ Tài chính (UBCKNN) đã có văn bản yêu cầu MBS, VNDirect báo cáo, giải trình về nội dung phản ánh của báo chí nói trên và đã có văn bản yêu cầu MBS dừng thực hiện dịch vụ.

Đối với VNDirect, Bộ Tài chính (UBCKNN) sẽ có xử lý tương tự sau khi nhận được ý kiến giải trình của Công ty và tổ chức kiểm tra hoạt động một số công ty chứng khoán.