Ngày 21/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 21/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

05/12/2019 - 09:47
(BĐT) - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thửa đất số 201-1, tờ bản đồ số 31, tại phường Phú Hội, thành phố Huế vào ngày 21/12/2019 như sau:
Ngày 28/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 28/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

05/12/2019 - 09:44
(BĐT) - Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước và đấu giá tài sản trên đất tại khu đất số 05 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 28/12/2019 như sau: