Ngày 26/8/2019, đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 26/8/2019, đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Ninh Thuận

12/08/2019 - 09:22
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Kim Hùng là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 26/8/2019 như sau:
Ngày 30/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Ngày 30/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

12/08/2019 - 09:22
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn (địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn, như sau: