Ngày 11/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngày 11/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

23/03/2020 - 08:42
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở còn lại tại Khu đất dải cây xanh và Khu C1 thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn, quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, vào ngày 11/4/2020 cụ thể như sau:
Ngày 18/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngày 18/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

23/03/2020 - 08:42
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở còn lại tại Khu đất dải cây xanh và Khu C1 thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn, quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, vào ngày 18/4/2020 cụ thể như sau:
Ngày 8/4/2020, đấu giá 6 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 8/4/2020, đấu giá 6 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Ninh Thuận

23/03/2020 - 08:41
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá 06 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH VIP Thanh Vân là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 8/4/2020 như sau: