Ngày 27/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Ngày 27/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

05/12/2019 - 10:52
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Hán Hùng Đông là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Gia tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 27/12/2019 như sau: