Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

14/08/2019 - 15:13
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) như sau:
Ngày 6/9/2019, đấu giá 7 khoản nợ tại TPHCM

Ngày 6/9/2019, đấu giá 7 khoản nợ tại TPHCM

14/08/2019 - 11:07
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi ủy quyền như sau: