Ngày 26/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Ngày 26/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

05/12/2019 - 17:42
(BĐT) - Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá số: 132/2019/HĐDVĐGTS, ngày 03/12/2019 giữa phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ (bên có tài sản đấu giá) và Doanh nghiệp Đấu Giá tư nhân Đại Phát (đơn vị tổ chức đấu giá tài sản) về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch trên địa bàn huyện Đức Cơ. Doanh nghiệp Đấu Giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 như sau: