Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

19/08/2019 - 15:07
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành (địa chỉ: ấp Hòa Long IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) như sau:
Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

19/08/2019 - 15:06
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn (địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn, như sau:
Ngày 19/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 19/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

19/08/2019 - 15:05
(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp dân cư xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 19/9/2019 như sau: