Lăng kính đấu thầu ngày 8/6

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Bình Thuận, một nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp trường học bị loại vì không có tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự hoàn thành trong năm 2020 theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Tại An Giang, một gói thầu xây lắp phải hủy thầu vì nhà thầu duy nhất dự thầu không đáp ứng yêu cầu về cấp doanh nghiệp.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bị loại vì hợp đồng tương tự hoàn thành trước năm 2020

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Lê vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 Xây lắp toàn bộ công trình thuộc Dự án Trường Mẫu giáo Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thịnh Phúc trúng thầu với giá 9,91 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình không đạt về năng lực và kinh nghiệm (kê khai 2 hợp đồng tương tự nhưng 1 hợp đồng không đáp ứng yêu cầu của HSMT) nên bị loại.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), trong văn bản làm rõ HSDT về Hợp đồng số 07/2018/HĐ-XD, Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình khẳng định đã thi công hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ. Tài liệu đính kèm không có phụ lục hợp đồng hoặc văn bản cho phép gia hạn hợp đồng để chứng minh công trình này hoàn thành trong năm 2020.

Theo tiêu chí đánh giá HSDT về năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 2 công trình. Tuy nhiên, Hợp đồng số 07/2018/HĐ-XD và Phụ lục hợp đồng số 07A/2019/PLHĐ-XD ngày 26/6/2019 chỉ gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 31/7/2019. Tại biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và khẳng định của nhà thầu tại Văn bản số 63/CV/XD-PĐ thì công trình đã hoàn thành trong năm 2019. Vì vậy, công trình này không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Nhà thầu “đấu nhầm sân”

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) vừa hủy thầu Gói thầu số 3 Thi công xây lắp công trình xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Trung thuộc Dự án Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Trung. Gói thầu này có giá 2,532 tỷ đồng. Theo Biên bản mở thầu, Gói thầu có sự tham dự của 1 nhà thầu - Công ty TNHH Hưng Nguyên. Tuy nhiên, HSDT của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về cấp doanh nghiệp quy định trong HSMT.

Cụ thể, theo HSMT, nhà thầu phải bảo đảm tư cách hợp lệ, trong đó phải đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, báo cáo tài chính 4 năm (2019 - 2022) của Công ty TNHH Hưng Nguyên đính kèm HSDT cho thấy, Công ty có tổng nguồn vốn năm 2022 là 75.835.500.128 đồng > 20 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2022 là 55.877.293.324 đồng > 50 tỷ đồng. Do đó, Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về cấp doanh nghiệp quy định tại HSMT.

Do tất cả HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT nên Chủ đầu tư quyết định hủy thầu gói thầu nêu trên.

Chuyên đề