Khuyến khích nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của đô thị

(BĐT) - Nguồn tin từ Bộ Xây dựng cho biết, năm 2015, Bộ đã tổ chức thẩm định nâng loại cho 19 đô thị (trong đó có 1 đô thị loại I, 4 đô thị loại II, 4 đô thị loại III, 10 đô thị loại IV)

Tính trong giai đoạn 5 năm 2011 - 2015, Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định nâng loại cho 75 đô thị (trong đó có 6 đô thị loại I, 18 đô thị loại II, 13 đô thị loại III và 38 đô thị loại IV).

Tính đến nay, toàn quốc có khoảng 787 đô thị, gồm: 2 đô thị đặc biệt (Hà Nội và TP.HCM), 15 đô thị loại I, trong đó có 3 đô thị loại I trực thuộc Trung ương (Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ), 25 đô thị loại II, 42 đô thị loại III, 75 đô thị loại IV và 628 đô thị loại V. Số đô thị từ loại I đến loại IV chiếm 159/787 đô thị (20,2%).

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa tăng đều qua các năm (khoảng 1,1%/năm), đến năm 2015 đạt khoảng 35,7% (tăng khoảng 1,2% so với cuối năm 2014). Công tác nâng cấp, nâng loại đô thị có nhiều đổi mới theo hướng không khuyến khích mở rộng quy mô mà tập trung nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của các đô thị.

Chuyên đề