HOSE và FPT đang xây dựng hệ thống đạt 3 - 5 triệu lệnh mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), HOSE đang phối hợp với Công ty CP FPT triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, để tạo ra một giải pháp giảm tình trạng quá tải hiện nay của HOSE.

Đây là giải pháp sử dụng phần mềm hệ thống giao dịch đang được sử dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và sẽ triển khai trên nền tảng hạ tầng tại HOSE để có thể thay thế hệ thống khớp lệnh của HOSE.

Giải pháp này giảm thiểu việc tác động, thay đổi đối với hệ thống của các công ty chứng khoán. Mục tiêu đặt ra là hệ thống sẽ xử lý được khoảng từ 3.000.000 - 5.000.000 lệnh một ngày. Đây là giải pháp tối ưu bởi thời gian triển khai cũng như các rủi ro về góc độ hệ thống.

Theo khảo sát, phân tích và đánh giá của FPT thời gian dự kiến để triển khai hệ thống là khoảng 3 - 4 tháng.

Thông tin về việc tại sao khi tình trạng quá tải hệ thống xảy ra một số nhà đầu tư vẫn có thể đặt lệnh giao dịch bình thường, HOSE cho biết, với cơ chế phân bổ đều cho mỗi công ty chứng khoán khoảng 3.000 lệnh ngay từ đầu ngày, do vậy khi xảy ra tình trạng quá tải hệ thống ở một số công ty chứng khoán lớn, thì tại một số công ty chứng khoán nhỏ hơn, nhà đầu tư vẫn có thể đặt lệnh giao dịch bình thường do các công ty chứng khoán này chưa dùng hết số lệnh được phân bổ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư