(BĐT) - Liên danh Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Công ty CP Đầu tư kỹ thuật Toàn Cầu (gọi tắt là Liên danh Bảo tàng Hồ Chí Minh - Toàn Cầu) vừa được công bố trúng Gói thầu XL-17 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà M và cải tạo Nhà C, nhà G, nhà T, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà do Học viện Ngoại giao mời thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu XL-17 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu giảng đường mới và chỉnh trang khuôn viên theo quy hoạch của Học viện Ngoại giao. Giá gói thầu là 179,078 tỷ đồng, giá trúng thầu là 178,766 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu phí, học phí của Học viện để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Theo Học viện Ngoại giao, có 3 nhà thầu nộp HSDT. Trong đó, Công ty CP Constrexim số 1 (CONFITECH) và Công ty CP Xây dựng số 12 bị loại do không vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật. Ngay sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng triển khai Gói thầu đã được ký với Liên danh trúng thầu.

Theo tìm hiểu, kể từ tháng 12/2015 đến nay, trong tư cách là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh được công bố trúng 12 gói thầu. Công ty CP Đầu tư kỹ thuật Toàn Cầu được công bố trúng 2 gói thầu kể từ tháng 5/2019 đến nay.