(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán: HAP) vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 4%. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/6 và ngày thanh toán dự kiến là 29/7.

Với 110,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 44,4 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 135,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,93 tỷ đồng, lần lượt tăng 55,1% và 62,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 742 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 87 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 11,9 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 13,6% chỉ tiêu lợi nhuận.