(BĐT) - Cục Hải quan Hà Nội cho biết, năm 2019, đơn vị đã tiến hành hậu kiểm tại trụ sở 138 doanh nghiệp (DN), phát hiện và xử lý 106 DN vi phạm; kiểm tra tại trụ sở Chi cục Kiểm tra sau thông quan 69 DN, phát hiện và xử lý 43 DN vi phạm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Qua xử lý vi phạm, cơ quan hải quan tăng thu 453,2 tỷ đồng, đạt hơn 249% chỉ tiêu kế hoạch. Theo Cục Hải quan Hà Nội, kết quả này có được là do ngay từ đầu năm, đơn vị tăng cường kiểm tra về mã, giá và xuất xứ, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan; chủ động, tích cực tiến hành thu thập, phân tích thông tin, chọn đúng đối tượng kiểm tra; theo dõi, đôn đốc và xử lý kết quả sau kiểm tra.

Năm 2020, Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục tập trung kiểm tra mã, giá, hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thu thập thông tin DN, rà soát, hạn chế bỏ sót, lọt các vi phạm...