Hai phương án tính giá đất cho năm 2016

Liên sở Tài chính và Tài nguyên - môi trường đang lấy ý kiến các cơ quan chức năng, người dân và doanh nghiệp về việc điều chỉnh hệ số tính tiền sử dụng đất của năm 2016 trên địa bàn TP.HCM.

Dự thảo đưa ra hai phương án: hoặc giữ nguyên hệ số của năm 2015, hoặc điều chỉnh tăng hệ số tính tiền sử dụng đất cho trường hợp giao đất không qua đấu giá, thuê đất để kinh doanh dịch vụ, thương mại, tài chính, nhà ở, văn phòng cho thuê...

Mức tăng hệ số tính tiền sử dụng đất cho nhóm này là 0,1 cho từng loại so với năm 2015. Theo các sở, mục tiêu tăng hệ số là để mức tiền sử dụng đất tiệm cận dần giá đất thị trường.

Trong năm 2015, hệ số tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất không qua đấu giá và cho thuê đất để kinh doanh thương mại, dịch vụ là 1,2 - 2 lần bảng giá đất (60 - 80% giá thị trường).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư