Hải Dương phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020. Theo kế hoạch, Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở, dự án khu dân cư, đô thị đã được quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; các dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu...
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, đối với nhà ở cho các nhóm đối tượng xã hội, Tỉnh sẽ hoàn thành Đề án hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn; triển khai tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà ở xã hội Khu nhà ở xã hội Lilama 69-3 (7.830 m2); thực hiện đầu tư các dự án nhà ở xã hội nằm trong các khu dân cư, khu đô thị mới...

Có 213 dự án phát triển nhà ở thương mại với diện tích quy hoạch 1.131,94 ha. Trong đó, 145 dự án do UBND cấp huyện, xã làm chủ đầu tư với diện tích 277,82 ha; 68 dự án lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá với diện tích 845,12 ha.

Chuyên đề