(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa có ý kiến đồng ý với hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Quốc Tuấn - Nam Trung, huyện Nam Sách, tỷ lệ 1/500 do UBND huyện Nam Sách báo cáo, đề xuất.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lãnh đạo UBND Tỉnh chỉ đạo UBND huyện Nam Sách có trách nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện Quy hoạch. Một số nội dung cần lưu ý là: Hoàn thiện phương án kết nối giao thông nội bộ của Quy hoạch với hạ tầng giao thông hiện có của khu vực, bảo đảm mục tiêu an toàn, thuận lợi và hiệu quả; chỉ bố trí một khu xử lý nước thải sinh hoạt chung của Quy hoạch; xem xét, bố trí diện tích đất xây dựng các công trình hạ tầng xã hội bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân sinh sống trong khu vực.