(BĐT) - Theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 1 - năm 2019 vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành, Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 5 điểm mỏ cát, dự kiến thu về từ đấu giá hơn 50 tỷ đồng.
Trong quý III/2019, Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 5 điểm mỏ cát

Trong quý III/2019, Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 5 điểm mỏ cát

Được biết, 5 điểm mỏ cát này gồm có 6 mỏ cát đã có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản được phê duyệt tại Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND Thành phố. 6 mỏ cát này có địa chỉ tại xã Phú Cường, xã Châu Sơn, xã Minh Châu thuộc huyện Ba Vì và phường Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Tổng diện tích đất của 6 điểm mỏ là 3.036.266m2, trữ lượng khoảng 16,373 triệu m3. Dự kiến số tiền thu từ đấu giá 6 điểm mỏ này là 51,577 tỷ đồng.

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản và thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Hà Nội tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm cát cũng nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Thành phố; phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bản Thành phố, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước...

TP. Hà Nội cho biết, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ chỉ được khai thác cát vào mùa cạn từ ngày 16/10 đến ngày 14/6 năm sau (không khai thác vào mùa lũ từ ngày 15/6 đến 15/10 hàng năm). Việc tổ chức bán đấu giá sẽ thực hiện theo phương thức trả giá lên.