(BĐT) - Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến gần 1.531 tỷ đồng, tăng 51% so với kế hoạch năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là hợp nhất là 320 tỷ đồng, tăng 33% so với kế hoạch năm 2019 và sẽ phấn đấu lên khoảng 350 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai. Ảnh: Báo Gia Lai

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai. Ảnh: Báo Gia Lai

Theo báo cáo mới nhất, GEG ghi nhận doanh thu 9 tháng năm 2019 đạt hơn 805 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ và thực hiện 79% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng hơn 226 tỷ đồng, tăng 53% cùng kỳ và hoàn thành 94% kế hoạch năm.

Sang năm 2020, GEG cũng lên kế hoạch bán tòa nhà tại 189 Phạm Văn Đồng, Thừa Thiên Huế với giá không thấp hơn 20 tỷ đồng, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Nhà máy thủy điện Thượng Lộ giá không thấp hơn 100 tỷ đồng, thống nhất bán cụm 4 nhà máy tại Chư Prông với giá tối thiểu 165 tỷ đồng, bán cổ phần Thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ (GBC).

Theo NDH