(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín Trà Vinh dự kiến sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện Dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - du lịch Cổ Chiên, Trà Vinh vào ngày 6/4/2021. Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh đã có băn bản chấm dứt việc thực hiện dự án này đối với Công ty CP Khải Thịnh Trà Vinh. Sau đó, Công ty TNHH MTV Bất động sản Vũ Anh đã có đề xuất quan tâm thực hiện Dự án.
Khu đất thực hiện Dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - du lịch Cổ Chiên, Trà Vinh có diện tích 74.605,7 m2. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Khu đất thực hiện Dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - du lịch Cổ Chiên, Trà Vinh có diện tích 74.605,7 m2. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Khu đất thực hiện Dự án có diện tích 74.605,7 m2, gồm 2 thửa (số 990 và 994) tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, được giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn cho thuê 50 năm.

Giá khởi điểm của tài sản là 115,713 tỷ đồng. Bước giá là 3,471 tỷ đồng. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Về điều kiện tham gia đấu giá, tổ chức tham gia đấu giá phải chứng minh đáp ứng đủ năng lực tài chính bảo đảm thực hiện đúng tiến độ như: có báo cáo tài chính năm 2019 - 2020 đã được kiểm toán độc lập xác nhận; có báo cáo tóm tắt dự án đầu tư; vốn sở hữu (hoặc tự có) không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đề xuất tại báo cáo tóm tắt đầu tư; có khả năng huy động vốn để thực hiện Dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác; tổ chức (nhà đầu tư) phải nộp hồ sơ hợp lệ chứng minh nguồn vốn tự có hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

Khu đất thực hiện Dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - du lịch Cổ Chiên được giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn cho thuê 50 năm. Giá khởi điểm của tài sản là 115,713 tỷ đồng. Bước giá là 3,471 tỷ đồng. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định theo quy định. Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kết quả đến đơn vị thực hiện bán đấu giá để thông báo cho tổ chức đăng ký tham gia đấu giá biết.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Khải Thịnh Trà Vinh từng được UBND huyện Càng Long phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch đối với dự án nói trên. Tuy nhiên, ngày 10/6/2020, Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh có Thông báo số 72/TB-VP, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chấm dứt việc thực hiện Dự án đối với Công ty CP Khải Thịnh Trà Vinh; đồng thời, giao UBND huyện Càng Long phối hợp với Công ty TNHH MTV Bất động sản Vũ Anh tiếp tục thực hiện các bước phê duyệt quy hoạch đối với Dự án.

Thực hiện chỉ đạo này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1103/SKHĐT-TTXT ngày 16/6/2020 về việc chấm dứt thực hiện Dự án đối với Công ty CP Khải Thịnh Trà Vinh. Ngày 23/6/2020, UBND huyện Càng Long đã có Quyết định số 2284/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đối với Công ty CP Khải Thịnh Trà Vinh.

Về phía Công ty TNHH MTV Bất động sản Vũ Anh, ngày 19/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh đã tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư này và các sở, ngành liên quan. Qua đó, Công ty TNHH MTV Bất động sản Vũ Anh cam kết có văn bản đề xuất quan tâm thực hiện Dự án.

Ngày 28/7/2020, nhà đầu tư này đã có văn bản đề xuất thực hiện Dự án với tên gọi là “Nhà nghỉ dưỡng - Trạm dừng chân”. Tại thời điểm đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh yêu cầu, nếu Dự án không bảo đảm tiến độ, Sở sẽ báo cáo UBND Tỉnh xem xét chấm dứt việc thực hiện đối với Nhà đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư khác quan tâm.