(BĐT) - Tỉnh Quảng Nam cho rằng, các đồ án quy hoạch xây dựng và đô thị liên quan tại khu vực Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An chưa được phê duyệt nên chưa có cơ sở đánh giá sự phù hợp về đề xuất điều chỉnh đầu tư Dự án.
Phối cảnh Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An của đơn vị tư vấn

Phối cảnh Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An của đơn vị tư vấn

Ngày 17/5/2022, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Công văn số 3068/UBND-KTN cho ý kiến về thẩm định nội dung đề nghị điều chỉnh Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình.

Theo đó, các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị liên quan tại khu vực Dự án như: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình, Quy hoạch chung đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và Quy hoạch chung khu vực ven biển các huyện Duy Xuyên - Thăng Bình đang được UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tổ chức lập, chưa được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương, huyện Thăng Bình đang được cập nhật, bổ sung, điều chỉnh; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của Tỉnh đang tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 820/BXD-QLN ngày 14/3/2022.

Đối với Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Quy hoạch phân khu 1/2000 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 trên cơ sở kế thừa Quy hoạch phân khu điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 12/11/2015, làm cơ sở để chủ đầu tư nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

“Tuy nhiên, do các quy hoạch liên quan tại khu vực dự án nêu trên chưa được phê duyệt nên chưa có cơ sở đánh giá sự phù hợp về đề xuất đầu tư. UBND tỉnh Quảng Nam sẽ góp ý thẩm định các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của nhà đầu tư sau khi các hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, kế hoạch liên quan đến dự án nêu trên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Trước đó, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An có công văn gửi tỉnh Quảng Nam về việc xin điều chỉnh Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thành Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Dự án vào Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh.

Theo đề xuất này, chủ đầu tư sẽ đầu tư, xây dựng 16.700 căn nhà ở thương mại. Trong đó, giai đoạn 1 (từ năm 2021 - 2025) xây dựng gần 6.200 căn; giai đoạn 2 (từ năm 2026 - 2030) xây dựng gần 10.500 căn. Toàn bộ số căn hộ này được xây dựng trên địa bàn 2 huyện Thăng Bình và Duy Xuyên. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam và các sở, ngành xem xét chấp thuận đề xuất dựa trên đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển kinh tế xã hội, điều kiện thực tế và năng lực của nhà đầu tư.

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2009, UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 12/2010. Dự án cũng đã được chứng nhận điều chỉnh, thay đổi 3 lần vào các năm 2015, 2016 và 2020. Tổng vốn đầu tư Dự án được công bố khoảng 4 tỷ USD trên phần diện tích đất thuê lên đến hơn 985 ha.